ورود / ثبت نام
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشاهده سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0
0

نمونه سؤالات امتحانی زیست شناسی دوازدهم

سال برگزاری نوبت سؤال پاسخ
امتحان نهایی 1401 دی
امتحان نهایی 1401 خرداد
امتحان نهایی 1400 دی
امتحان نهایی 1400 شهریور
امتحان نهایی 1400 خرداد
امتحان نهایی 99 دی
امتحان نهایی 99-98 (دوازدهم) دی
امتحان نهایی 99-98 (دوازدهم) شهریور
امتحان نهایی 99-98 (دوازدهم) خرداد
امتحان نهایی 99-98 دی
امتحان نهایی 98-97 (دوازدهم) دی
امتحان نهایی 98-97 (دوازدهم) شهریور
امتحان نهایی 98-97 (دوازدهم) خرداد
امتحان نهایی 97 دی
امتحان نهایی 97 شهریور
امتحان نهایی 97 خرداد
امتحان نهایی 96 دی
امتحان نهایی 96 شهریور
امتحان نهایی 96 خرداد
امتحان نهایی 95 دی
امتحان نهایی 95 شهریور
امتحان نهایی 95 خرداد
امتحان نهایی 94 دی
امتحان نهایی 94 شهریور
امتحان نهایی 94 خرداد
امتحان نهایی 93 دی
امتحان نهایی 93 شهریور
امتحان نهایی 93 خرداد
امتحان نهایی 92 دی
امتحان نهایی 92 شهریور
امتحان نهایی 92 خرداد
امتحان نهایی 91 دی
امتحان نهایی 91 شهریور
امتحان نهایی 91 خرداد
امتحان نهایی 90 دی
امتحان نهایی 90 شهریور
امتحان نهایی 90 خرداد
امتحان نهایی 89 دی
امتحان نهایی 89 شهریور
امتحان نهایی 89 خرداد
امتحان نهایی 88 دی
امتحان نهایی 88 شهریور
امتحان نهایی 88 خرداد
امتحان نهایی 87 دی
امتحان نهایی 87 شهریور
امتحان نهایی 87 خرداد
امتحان نهایی 86 دی
امتحان نهایی 86 شهریور
امتحان نهایی 86 خرداد
امتحان نهایی 85 خرداد